Katalina Consulting Logo

Simulering

SimulTrain® - Projektsimulator

Kliv rakt in i rollen som projektledare! SimulTrain® är ett ledande spelbaserat simuleringsverktyg speciellt framtaget för projektledare. I programmet får deltagarna praktisk träning i att leda projekt samtidigt som lagarbete och ledarskapsförmåga ställs på sin spets, i en realistisk och riskfri miljö. 

Simuleringsverktyget är den perfekta lösningen för ett modernt och dynamiskt tillvägagångssätt för utbildning. Det är både tids- och kostnadseffektivt!

Kursinnehåll:

Genomförande

SimulTrain ®  bygger på multimedia interaktion för att skapa en realistisk stressig och risktagande miljö. Verktyget baseras på en vetenskaplig modell av mänskligt beteende som tar hänsyn till olika möjliga scenarier inom ett projekt. Här ges deltagarna möjlighet att bland annat träna på planering, genomförande och beslutsfattande, samtidigt som den har råd att misslyckas.

Verktyget bygger på team om 3-4 deltagare vilket med fördel kan användas i undervisningsmiljö och på arbetsplatser.

Detta kommer du att lära dig:

  • Planera projektresurser
  • Fatta beslut under stressade förhållanden
  • Projektstyrning och projektprestation
  • Användning av projektverktyg

Målgrupp

Projektledare / projektmedlem

Tidsåtgång

Cirka 6-8 timmar

Genomförande

Fysiskt eller digitalt

Pris

Från 5399 kr ex moms.