Katalina Consulting Logo

E-learning

Program- och portföljstyrning

Välkommen till vår exklusiva kurs för seniora projektledare och erfarna program- och/eller portföljledare! Vi förstår att som en senior projektledare har du redan imponerande kunskaper och erfarenhet inom området.

Vår kurs är utformad för att förstärka dina befintliga kunskaper och ge dig de verktyg och tekniker som behövs för att nå ännu större framgångar. För dig som är en projekt-, program- eller portföljledare och vill förbereda dig inför en certifiering, så är denna kurs en bra förberedelse

Kursinnehåll:

Genomförande

Kursen består av  interaktiva e-Learning lektioner samt interaktiva övningar. Du kommer studera självständigt och inlärning kommer främst ske genom en teoretisk genomgång följt av interaktiva övningar där du får tillämpa koncepten genom att göra exempel, tester och få checklistor.

Det finns en möjlighet att välja till coaching under utbildningen där din coach svarar på frågor, motiverar, stämmer av samt kontrollerar dina framsteg i kursen.

Detta kommer du att lära dig:

  • Grundläggande kunskaper inom program- och portföljstyrning
  • Kunskap om “best practices” inom effektiv program- och portföljstyrning
  • Leda PMO och/eller projekt- eller programportföljer

Målgrupp

Seniora projektledare

Tidsåtgång

Cirka 12h

Genomförande

Utbildningen sker digitalt

Pris

Från 4750 kr ex moms.