Katalina Consulting Logo

E-learning

Agil Projektledning

Vill du ta steget in i den spännande världen av agil projektledning? Eller står du inför utmaningen att ingå i eller leda ett agilt projekt och behöver snabbt förstå agila metoder?

Denna kurs är din biljett till att få grundläggande kunskap inom agil projektledning! Vi förstår att det kan vara överväldigande att dyka in i den agila världen utan rätt kunskaper och förståelse. Vår kurs ger dig den grund du behöver för att bemästra agila metoder och verktyg. Kursmaterial är utformat för att vara lättillgängligt och praktiskt tillämpbart. Vi bryter ner de komplexa koncepten inom agil projektledning till förståliga och användbara insikter.

Kursinnehåll:

Genomförande

Kursen består av  interaktiva e-Learning lektioner samt interaktiva övningar. Du kommer studera självständigt och inlärning kommer främst ske genom en teoretisk genomgång följt av interaktiva övningar där du får tillämpa koncepten genom att göra exempel, tester och få checklistor.

Det finns en möjlighet att välja till coaching under utbildningen där din coach svarar på frågor, motiverar, stämmer av samt kontrollerar dina framsteg i kursen.

Detta kommer du att lära dig:

  • Förstå de grundläggande principerna och begreppen inom Agil Projektledning
  • Tillämpa agila metoder och instrument i praktiken
  • Bidra till projektets framgång

Målgrupp

Projektledare

Tidsåtgång

Cirka 15h

Genomförande

Utbildningen sker digitalt

Pris

Från 4600 kr ex moms.