Katalina Consulting Logo

E-learning

Projektledning - Avancerad

Vill du ge dina projektlednings kunskaper en kraftfull boost och ta nästa steg i din karriär? Nu har du möjligheten att göra det på dina egna villkor! Vår fortsättningskurs i projektledning erbjuder dig flexibilitet och distansutbildning samtidigt som du får värdefulla PDU-poäng.

Med vår kurs kan du anpassa ditt eget kursschema och studera när och var det passar dig bäst. Genom att delta i vår fortsättningskurs kommer du att få tillgång till utbildningen som kommer att ta dina projektlednings färdigheter till en ny nivå. Du kommer att lära dig de senaste metoder och verktyg inom branschen och kunna tillämpa dem omedelbart i dina projekt.

Kursinnehåll:

Genomförande

Kursen består av 39 interaktiva e-Learning lektioner samt interaktiva videoövningar. Du kommer studera självständigt och inlärning kommer främst ske genom en teoretisk genomgång följt av interaktiva övningar där du får tillämpa koncepten genom att göra exempel, tester och få checklistor.

Det finns en möjlighet att välja till coaching under utbildningen där din coach svarar på frågor, motiverar, stämmer av samt kontrollerar dina framsteg i kursen. Kursen ger 18 PDU poäng.

Detta kommer du att lära dig:

  • Fördjupad kunskap inom projektledningens verktyg och metoder
  • Tillämpa avancerade tekniker inom projektledning som inköp och riskanalys
  • Förståelse för de utmaningar som du kan ställas inför som ledare för en grupp
  • Hantera utförandet av mer komplexa projekt
  • Förståelse för att leda virtuella team
  • Fördjupad kunskap inom teambuilding och motivation

Målgrupp

Projektledare

Tidsåtgång

Cirka 15h

Genomförande

Utbildningen sker digitalt

Pris

Från 4195 kr ex moms.