Katalina Consulting Logo

E-learning

Certifieringskurs IPMA-D

Med den här kursen kommer ett steg närmare din IPMA certifiering. Kursen hjälper dig att bredda dina kunskaper inom projektledning och förbereder dig inför certifiering.

Kursinnehåll

Information

Uppskattad studietid är ca. 80 timmar fördelat på ca. 4 månader. Perioden mellan anmälan till certifieringstillfälle och certifikat är ca. 3 månader. Du väljer tillsammans med din kurscoach ett lämpligt certifieringstillfälle som passar din arbets- och livssituation. Du väljer själv startdatum, tempo, tidpunkt, plats och till stora delar
metod för dina studier.

Vid certifiering enligt IPMA-D tillkommer en separat avgift för denna process. Avgiften är 9 900 kr ex. moms. Denna avgift inkluderar certifieringsprocessen och ett certifieringsprov . Om du efter vår kurs skulle misslyckas med certifieringsprovet, och inte är nöjd med kursen betalar vi avgiften för omprovet (2 800 kr), om certifieringen beställs genom oss och omprovet genomförs inom ordinarie certifieringsomgång.

Genomförande

En interaktiv grundkurs och ett särskilt servicepaket, innehållande litteratur, tips, råd, stöd och administration inför certifieringen, förbereder dig på den internationellt erkända certifieringen.

Grundmodulen består av 36 interaktiva webb-baserade lektioner inom ovanstående områden. Mellan eller parallellt med modulerna läser du projektlednings-litteratur och reflekterar över din egna organisations sätt att genomföra projekt och egna erfarenheter. Inlärningen sker framför allt genom interaktiva övningar och webbdiskussioner med din kurscoach. Statusindikatorer visar tydligt hur det går för dig under kursen. Aktuell kurslitteratur och ett omfattande PDF-material ingår i kursavgiften.

Under kursen har du en personlig kurscoach, som är certifierad på lägst IPMA-D nivå. Tillsammans arbetar ni fram en genomförandeplan som passar din arbets- och livssituation. En målsättning i kursen är att förbereda alla nödvändiga formulär inför certifieringsprocessens obligatoriska introduktionsseminarium. Därefter fokuserar du på att förbereda dig inför certifieringsprovet. Provförberedelser sker genom litteraturstudier och med för ändamålet framtagna litteraturreferenser. Din distanscoach följer hela tiden dina förberedelser och hjälper dig att optimera vägen fram till certifikatet.

Detta kommer du att lära dig:

  • Förberedande kunskaper inför IPMA Certifieringsprov
  • Kunna planera, genomföra och avsluta projekt
  • Förståelse för grundläggande koncept inom projektledning
  • Tillämpa metoder och verktyg i ditt projekt
  • Leda mindre till medelstora projekt

Målgrupp

Projektledare

Tidsåtgång

Cirka 80 h - 4 månader

Genomförande

Utbildningen sker digitalt

Pris

Från 9700 kr ex moms.